sponsored links

卢瓦尔省专题

天主教圣艾蒂安教区

September 16
天主教圣艾蒂安教区
天主教圣艾蒂安教区 Dioecesis Sancti Stephani 教会管区 圣嘉禄鲍荣主教座堂 基本资讯 教座位置 法国 管辖范围 卢瓦尔省 礼仪形式 拉丁礼 所属教省 里昂 创设时间 1970年 主教座堂 圣嘉禄鲍荣主教座堂 首长职衔 主教 各级教务首长 教区主教 道明·勒布伦 统计资料 教友人数 455,000 联络资讯 网址 官方网页 天主教圣艾蒂安教区(拉丁语:Dioecesis S ...