sponsored links

罗马尼亚社会民主党专题

欧洲社会党

September 12
欧洲社会党
... 社会党 BSP 5  赛普勒斯 社会民主运动 EDEK 1  捷克 捷克社会民主党 ČSSD 7  丹麦 社会民主党 SD 5  爱沙尼亚 社会民主党 SDE 1  芬兰 芬兰社会民主党 SDP 3  法国 社会党 PS 14  德国 德国社会民主党 SPD 24  希腊 泛希腊社会主义运动 PASOK 8  匈牙利 匈 ...

福克沙尼

November 4
福克沙尼
... 尼的位置 经纬度: 45°42′0″N 27°10′47″E / 45.70000°N 27.17972°E / 45.70000; 27.17972 国家  罗马尼亚 县 弗朗恰县 地位 县府 政府  • 市长 Decebal Bacinschi(罗马尼亚社会民主党) 面积  • 总计 48.1 平方公里(18.6 平方英里) 人口(200 ...

亚历山德鲁·阿塔纳西乌

December 24
... (60岁) 罗马尼亚布加勒斯特 政党 社会民主党 (2001–至今) 其他政党 罗马尼亚社会民主党(已解散) (2001年前) 母校 布加勒斯特大学 专业 法学家 亚历山德鲁·阿塔纳西乌(Alexandru Athanasiu) (1955年1月1日-) 罗马尼亚政治家和律师。罗马尼亚社会民主党 ...

巴亚德阿里耶什

December 27
巴亚德阿里耶什
...  / 46.37944; 23.27972坐标:46°22′46″N 23°16′47″E / 46.37944°N 23.27972°E / 46.37944; 23.27972 国家  罗马尼亚 县 Alba County 地位 镇 政府  • Mayor Silviu Mirzan(罗马尼亚社会民主党) 面积  • 总计 81 平方公 ...

社会民主党 (罗马尼亚)

September 16
社会民主党 (罗马尼亚)
...  / 123 众议院 91 / 309 欧洲议会 11 / 33 县议会议长 22 / 41 县参议员 452 / 1,393 官方网站 http://www.psd.ro/ 罗马尼亚政治 政党 · 选举 社会民主党罗马尼亚语:Partidul Social Democrat,PSD)是罗马尼亚的一个社会民主主义政党,成立于1992 ...

国家自由党 (罗马尼亚)

September 12
国家自由党 (罗马尼亚)
... 欧洲议会席次 5 / 33 县议会主席 13 / 41 县议会席次 569 / 1,393 官方网站 http://www.pnl.ro/ 罗马尼亚政治 政党 · 选举 国家自由党是罗马尼亚的一个自由主义政党,是目前议会第一大党,与社会民主党为该国两大党派。 历史 最初建于1864年,二战结束后被取缔停止活动,1990年1月恢复重建,现为自由党国 ...

罗马尼亚外交部

September 19
罗马尼亚外交部(罗马尼亚语:Ministerul Afacerilor Externe),罗马尼亚政府组成部门之一,负责外交事务。现任外交部长蒂图斯·科尔拉泰安,2012年8月上任。 历任外交部长 # 姓名 上任 离任 党派 备注 多瑙河公国 1 阿波斯托尔·阿尔萨凯 1862年1月22日 1862年6月24日 2 亚历山大·坎塔库济诺 1862年6月24 ...

2014年罗马尼亚总统选举

October 17
2014年罗马尼亚总统选举
... 少数民族,他的竞选活动侧重于独立的司法系统和一个亲西方的形象,“一个罗马尼亚的好工作”(a Romania of good work)作为选举主要的口号。竞选期间专注于指责社会民主党的地方长官,即所谓的“贵族”,以及国家的经济和政治问题。 维克托·蓬塔 ... 候选人向中央 选举局注册 政治联盟 政党 维克托·蓬塔 2014年9月12日 2014年9月18日 ...

罗马尼亚内政部

December 24
... 罗马尼亚内政部(罗马尼亚语:Ministerul Afacerilor Interne),罗马尼亚政府组成部门之一。 组织架构 罗马尼亚警察 罗马尼亚边境警察 罗马尼亚宪兵 罗马尼亚国家档案馆 情报与国内安全总局 反腐总局 航空总局 历任部长 # 姓名 上任 离任 政党 备注 1 巴尔布·卡塔 ...

罗马尼亚君主

September 12
罗马尼亚君主
... 时任瓦拉几亚亲王和摩尔达维亚亲王的亚历山德鲁·约安·库扎将两个领地合并为独立的罗马尼亚公国领地。1881年罗马尼亚成为王国。 罗马尼亚联合公国大公 称呼 生平 统治始 统治终 注释 王朝 肖像 亚历山德鲁·约安一世 1820年3月20日(1820-03-20 ... ) – 1914年10月10日(75岁) 1866年4月20日 1881年3月15 ...

罗马尼亚

September 12
阿罗马尼亚语
... , 塞尔维亚, 保加利亚, 土耳其. 母语使用人数 大约250,000(1997) 语系 印欧语系 意大利语族 罗曼语族 东罗曼语支 阿罗马尼亚语 早期形式 原始罗马尼亚语 阿罗马尼亚语 文字 拉丁字母 (阿罗马尼亚语字母) 官方地位 作为官方语言 区域语言 马其顿共和国(具一定官方地位) 阿尔巴尼亚 语言代码 ISO 639-2 r ...

罗马尼亚语维基百科

September 12
罗马尼亚语维基百科
罗马尼亚语维基百科为维基百科协作计划之罗马尼亚语版本,由非营利组织──维基媒体基金会维持负责。目前为各语言维基百科计划中规模排名第19(依条目量计算)的维基百科。计划开始于2001年,至2010年3月已有超过141,000个条目。

朝鲜社会民主党

September 12
朝鲜社会民主党
朝鲜社会民主党 조선사회민주당 朝鲜社会民主党 Chosŏn Sahoe Minjudang 中央委员会主席 金英大 成立 1945年11月3日 意识形态 社会民主主义 民主社会主义 社会主义 国内组织 祖国统一民主主义战线 最高人民会议 51 / 687 朝鲜民主主义人民共和国政治 政党 · 选举 朝鲜社会民主党(朝鲜语:조선사회민주당/朝鲜社会民 ...

瑞士社会民主党

September 12
... 瑞士社会民主党 德文 Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS) 法文 Parti socialiste suisse (PSS) 意大利文 Partito Socialista Svizzero (PSS) 党主席 Hans-Jürg Fehr 联邦委员 米舍利娜·卡尔米-雷伊 ... 34 CH-3001 Berne 思想 ...

丹麦社会民主党

September 12
丹麦社会民主党
... 红色 议会: 47 / 179 欧洲议会: 3 / 13 大区: 67 / 205 市镇: 773 / 2,468 选举标志 官方网站 www.socialdemokraterne.dk 丹麦政治 政党 · 选举 社会民主党(Socialdemokraterne)是1871年成立的丹麦中间偏左社会民主主义政党。该党目前为丹麦议会第一大党,拥有47席。现任 ... 年,其后多 ...

肯尼亚社会民主党

September 13
肯尼亚社会民主党(英语:Social Democratic Party of Kenya)是肯尼亚的一个共产主义政党。它的意识形态是共产主义、马克思列宁主义。它的政治立场是左翼。它的领导人是Mwandawiro Mghanga。总部位于内罗毕。

罗马尼亚王国

September 13
罗马尼亚王国
... 战间期  - 成立 1881年3月13日  - 解体 1947年12月30日 货币 罗马尼亚列伊 罗马尼亚王国(罗马尼亚语:Regatul României)是于1881年,罗马尼亚公国的大公卡罗尔一世即位国王后成立的国家。罗马尼亚王国在第一次巴尔干战争中持中立态度。在第二次巴尔干战争中对保加利亚宣战,获得了南多布罗加 ...

罗马尼亚

September 14
大罗马尼亚
... 瓦尼亚及比萨拉比亚、布科维纳的罗马尼亚领土形成对比。另一个罗马尼亚语词汇“România Întregită”与“大罗马尼亚”意思相同,有“再统一的罗马尼亚”之意。大罗马尼亚也有罗马尼亚应有领土之意,汤姆·加拉格认为这一概念具有“罗马尼亚民族主义的圣杯”的地位。 在维也纳仲裁裁决和 ... “ ...

罗马尼亚人民宫

September 14
罗马尼亚人民宫
... 使用, 其余4层仍在兴建中 层数 12 建筑面积 340,000平方米 设计建设团队 建筑师 Anca Petrescu 罗马尼亚人民宫(Casa Poporului)为位于罗马尼亚首都布加勒斯特的一栋建筑物。该建筑是罗马尼亚国会的所在地,也是一处观光景点。根据吉尼斯世界纪录,人民宫是全世界仅次于五角大楼的第二大建筑物,也是最大的国会建筑。 人民宫 ...

克罗地亚社会民主党

September 15
克罗地亚社会民主党
... 组织 Kukuriku coalition 国际组织 社会党国际 欧洲组织 欧洲社会党 (联络员) 官方色彩 红色 Sabor 81 / 151 党旗 180px 官方网站 www.sdp.hr 克罗地亚政治 政党 · 选举 克罗地亚社会民主党 (克罗地亚语: Socijaldemokratska partija Hrvatske, SDP)是克罗地亚主要的社会民主政党,目前 ...